6. SAYI TEMMUZ 2018

6. SAYI TEMMUZ 2018

Müslüman kadınların son “moda” gündemleri neler? Öncelikle büyük oranda aileleri, aileleri üzerinden kendilerine biçilen rolleri, anneliği, annelik üzerinden kendilerine biçilen rolleri, farklılıkları, güncel politikayı ve daha birçok şeyi sorguluyor, kendi hikâyelerini öne çıkararak aralarındaki farklılıkları ve ortaklıkları tarihe not düşüyorlar. Erkekliğ .... Devamını Oku

‘‘Moda sadece giysilerde var olan bir şey değil; moda soluduğumuz havadaki bir şey. Bir rüzgârdır moda; geldiğini hissedersiniz, kokusunu duyarsınız... Havada, sokakta; moda fikirlerle, yaşam tarzımızla, olan bitenle ilgilidir.” Diyor 20. yüzyıla damgasını vurmuş, sadece tasarladığı kıyafetlerle değil Batı’nın geleneksel kalıplarına karşı itirazı ve davrani .... Devamını Oku

İnsanın yaşam yolunu kendi bilinciyle seçmesinden, kişiliğini içten doğan sahicilikle, kendi iç itiliminin tercihleriyle oluşturmasından, eylemlerinin özerkliğini korumasından daha doğal ne olabilir? Ama bunun için evvela insan yaşamının hedeflemesi gereken özgürlük, kendiliğindenlik ve emek vererek, sorumluluk alarak özen .... Devamını Oku

İbni Haldun’un da dediği gibi, yenilgi, taklit ve giyim arasında doğrudan bir bağ var ise, yenilenler her daim kendilerini kazananlara benzetmeye çalışıyor ve giyimde, nakil araçlarında, silahta, “bunların yapılış ve kullanış şekillerinde, daha doğrusu tüm hâllerinde onun gibi olmaya” gayret ediyorlarsa, bugünkü moda .... Devamını Oku

Neden olduğunu insanlık henüz çözemese de kabul edilen büyük gerçek şu ki; insanlar ve evrendeki tüm canlı, cansız varlıklar durmaksızın değişiyor, değişmek istiyor, istemese dahi değişmek zorunda kalıyor. Heves, çılgın akım, trend ve modanın asıl nedeni işte bu değişim dürtüsü. Değişime ayak uydurma ya da değişimi başlatan olma çabası. Onun için hiçbi .... Devamını Oku

İnsan, son hâlini almış ve tamamlanmış bir ürün değil oluş hâlinde bir varlıktır. Doğumla yaşadığı kopuştan dolayı travmatik bir varoluş içindedir. Tam olduğu ana rahminden çıkmak zorunda kalmış ve tekrar tam olacağı mezara girene kadar, eksik varoluşuyla yaşamaya mahkûmdur. Herkesin eksiği kendine tabii. Kimi daha az eksik kimi daha çok eksik ama ille de eksik .... Devamını Oku

Moda sektörü içerisinde kuralların yıkıldığını söyleyen Moda Tasarımcısı Hatice Gökçe: ‘‘Artık klişeleşmiş ve gelenekselleşmiş bütün kuralların yok edildiği bir döneme giriyoruz. 2000’li yıllarda doğanlardan beklenen devrim var. Onlar modanın yönünü belki de tanımını değiştirecekler. Üç boyutlu programları kullanarak doğayı ilginç biçimde değe .... Devamını Oku

Sürdürülebilir moda kavramı, tüm bu ekonomik ve ekolojik süreçlerin ötesinde aslında biraz da yavaş moda üzerinden yavaş hayat tarzlarına geçişi kolaylaştırmak üzere önemli bir akım. Hızla değişen hayat trendlerine ayak uydurmaya çalışan ve kent yaşamının hızı içerisinde kendine yetişemeyen modern insan modeli, tc .... Devamını Oku

İslam inancı üstünlüğü maddi değerlere değil, takvaya bağlamış bir din olarak, başka insanlar üzerinde her ne şekilde olursa olsun otorite kurmayı, üstünlüğünü bir statü sembolü olarak kıyafetle dışa vurumu reddetmektedir. Bu anlayışın İslam tasavvufuna etkisi “bir lokma, bir hırka” şeklinde olmuştur. Gerçi bu anlayış, Müslümanların sadece bir lokma b .... Devamını Oku

Paylaşımlar; bazen ana sayfalardan çerezlerden overlokçu gibi ayağınıza geliyor, bazen kampanyalı su arıtıcı cihazı gibi telefonu sms’lerinizi zorluyor bazen de bir tık kadar yakın olan muhafazakâr giyimin sultanlarının sunduklarını sorgusuz sualsiz beğendirerek tahtlarını yaptırıyor. Dijital moda yolculuğundan etkilenmeyecek pek kimse yok, varsa da gözden kaçırdı .... Devamını Oku

Moda kavramı çarçabuk özetlenmek istense değişimin adı olur. Bu değişimin kime ve neye göre olduğu bahsine bağlı olarak da moda aslında bir aidiyettir, üstünleşme, aynileşme, zaman zaman da farklılaşma veya ayrıksılaşma. Bir rüzgârdır, desek yeridir aslında, peşinde savrula savrula sürüklenen insan yığınlarıyla. Dünya tarihine bakıldığında başı sonu olma .... Devamını Oku

Kaç yaşınızdasınız?

70

Yaşınızı seviyor musunuz?

Hem de çok.

Bulunduğunuz yaşı anlatan en doğru kelime nedir?

Huzur.

Bulunduğunuz yaşın sizin için anlamını birkaç cümle ile anlatır mı .... Devamını Oku

Werner Sombart, Aşk, Lüks ve Kapitalizm adlı kitabında, kapitalizmin ortaya çıkmasını endüstri çağının yeni zenginlerinin metreslerinin lüks tutkusuyla ilişkilendiriyordu. Sombart, yeni sınıfın metreslerinin lüks tutkusuyla ve farklılığa açık olmalarıyla, sözü edilen erkeklerin meşru eşlerini bile değişime zorlamasından söz ediyordu. Sombart’ın anlattığı l .... Devamını Oku

“Tesettür” moda ve stil kalıplarıyla birlikte anılmaya başladığından bu yana kendine yabancılaşan kavramların en başında geliyor. Alışveriş ve festivallerde çılgınca tüketen, sanat algısını Alişan ve Ebru Yaşar’la şekillendiren, arabesk şarkılar dinleyerek coşan, takipçi sayısına göre paha biçtikleri fenomenleri görünce kendisinden geçen, tesettürün .... Devamını Oku

Batı’da modanın muhafazakârlaştığını söyleyen University of London’a bağlı Goldsmiths’de doktora araştırmacısı Yasmin Dewan Khatun, uzun kollu elbiseler, daha bol, geniş kesim ve tesettürlü kıyafetlerin vitrinleri süslediğini söylüyor ve ekliyor: “Victoria Beckham, Elie Saab and Givenchy gibi markalar tesettürlü ve daha muhafazakâr koleksiyonlar piyasaya sürme .... Devamını Oku

Moda ve tesettür bir araya gelebilir mi, moda tesettürle çelişiyor mu, modayı hayatımıza yerleştirdikçe tesettürden uzaklaşıyor muyuz?.. Müslüman kadınlar kamusal alandaki yerlerini sağlamlaştırdıkça ve çeşitli mecralarda daha fazla görünür oldukça bu sorular çeşitlenerek artıyor ve fakat cevapları bulunamıyor. Sonra her cenahtan şunları duyuyoruz; “Böyle tes .... Devamını Oku

Moda kavramı bir galad-ı meşhur olarak en çok giyim kuşam hususunda kullanılageliyor olsa da tanımı, kapsamı ve etki alanı itibarı ile her tür yaşamsal faktörü, yapıyı ve disiplini içeriyor. Aslında moda çağlardan bu yana süregelen bir gerçekliğin sonucu olarak siyaset, sanat, edebiyat, ekonomi, mimari, sağlık gibi yaşam biçimlerini kapsayan, dönemsel yaklaşımlari .... Devamını Oku

Moda, tasavvufun araçlarının, her zeminde uygun ve esnek özelliğinden de yararlanarak, kültürel ve konjönktürel eğilimleri de gözeterek kullanım alanına dâhil etmesiyle, tasavvufa dair anlam ve önemin tamamen kaybolmasına yol açıyor. Bir vav’dan veya sema’daki tasavvuf motiflerinden yola çıkarak, insanlığın hayrına olmasa da bireysel arayışlara imkân bulunabilir m .... Devamını Oku

Erkekleri efemineleştiren bir toplum baskısı mı var? Var, çünkü kadınların güzellik konusundaki rekabetine benzer bir şekilde erkekler arasında da belli mal ve hizmetleri tüketmeye zorlayan bir yarış başlatıldı. Kadınlar tarafından rağbet görmek isteyen erkeklerin başlattığı bu yarışa diğer erkekler de ister istemez girdiler. Çünkü bu yarışa girmeyen erkekler, .... Devamını Oku

Stil ve İmaj Yönetimi Danışmanı, Rüzgar Mira Okan, “Modayı yok saymak insanı yok saymaktır.” diyor ve ekliyor: “Moda bir bıçak gibidir. Kullanmayı bilmezseniz size zarar verebilir. Ama siz modanın bir bıçak olduğunu, elinizi kesebileceğini fark ederseniz ve bıçağı nasıl tutmanız gerektiğini bilirseniz onu yönetebilirsiniz. O yüzden modanın modası geçmez. Çün .... Devamını Oku

Ölümünden yıllar sonra bile hâlen insanları etkisi altına bırakan Hepburn’ün sırrı ortadaydı: Dünyaya iyilikle bakıyordu. İçinin saflığı gözlerine vuruyordu. Yemeğini açlarla paylaşıyor, çocukları çok seviyor ve dilinden hep güzel sözler dökülüyordu. Asil, bilge ve tevazu sahibi bir ruhun dışa yansımasıydı onu stil ve ikon sahibi yapan. Hepburn’e bakarak .... Devamını Oku

Kendini bilmeyen, içindeki dünya ile yüzleşmekten çekinen insanı hangi ilaç iyileştirebilir? Çare dışarıda bir yerlerde mi, yoksa en derunumuzda bağdaş kurmuş usulca keşfedilmeyi mi bekliyor? Sağlığımızın modasına kim karar veriyor?

.... Devamını Oku

George Orwell, ünlü Hayvan Çiftliği eserinde şöyle der: Herkes eşittir ama bazıları daha eşittir. Medya-kadın ilişkisinde de aynıdır durum. Her kadın, medya üreticisi, medya konusu ve tüketicisi olabilir ama medya bazılarıyla daha çok ilgilenir; çünkü onların “getirisi” yüksektir.

Sert bir giriş oldu galiba. Konumuz medya ve özellikle kadın konulu haberler .... Devamını Oku

Dilimizi, rap, hip hop denilen vurgusuz, sanatsız laf ebelikleriyle değil, edebiyatımızı şiirlerdeki derinliği kavratarak öğrettiğimizde koruyabiliriz. Yoksa ancak hiç anlamadan dersi geçip sonrasında “Failatün failatün filan vardı, neydi ya onlar?” diye mucize şiirler meydana getirilen aruz vezniyle dalga geçen bir gençliğimiz olmaya devam eder. Sevdiğine “Seni gönl .... Devamını Oku

Neden “yazıcı” yerine “printer” veya “kayıt dışı” yerine “offtherecord” deriz? Kullandığımız kelimeler neye “refere eder”? “Yapabilitemizi” mi gösteririz çevremize? Daha “cool” mu hissederiz yoksa?... May be. But I belief among other things it is trend that shapes our world choices. Because “dilin kemiği yoktur ama modası vardır!”

Üstelik .... Devamını Oku

Şehirlerimizin bağrına saplanan “ucube hançerler”, mahalle kültürümüzü, genetik mirasımızı, toplumsal hafızamızı hiçe sayan ve aynı çağda bizi birbirimizden soyutlayan, her türlü lüksü vaat eden, fakat bir tek hayatı ıskalayan, “yaşamayan” kompleksler… Güvensiz “güvenlikli siteler”, alışveriş merkezleri, metrelerce yükselen ve hayatlarımızı metre .... Devamını Oku

Sinema ve moda ilişkisi yakın zamanda eski gücünü kaybetse de hâlâ birbirini beslemeye devam eden iki alan. Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema, diğer altı disiplinle yaptığı etkileşimle estetik açıdan güçlenirken modayla yaptığı işbirliği sayesinde işin ticari boyutunu sağlamlaştırmış oldu. Dolayısıyla moda tam da bu noktada aslında vitrin olarak beyazperd .... Devamını Oku

Dünya tarihindeki yeri çok yeni olsa da, etkisi bu kadar yaygın ve küresel ne olabilir? İpek Yolu gibi damak tadını, Ümit Burnu’nun keşfi gibi demografiyi, Sanayi Devrimi gibi üretim ve tüketim biçimlerini değiştirmiyor. Hepsine ama hepsine talip. Dizilerden söz ediyoruz. Annesi pembe dizi izlerken kaç çocuk Brezilya’da mate bardağında çay içenleri görüp “Pipetli ba .... Devamını Oku

Hayatımızı kitaplarla paylaştığımız bir evde yetiştim. Babam rahmetli okumaya meraklıydı. Başucu kitapları arasında divanlar en önemli yere sahipti. Hemen her gün okumaya zaman ayırırdı. Memuriyet hayatının büyük bir kısmını görevli olduğu kütüphanelerde geçirmişti. Ben ilkokuldayken de Yavuz Selim Öğretmen Okulu’nda kütüphane memuruydu. Bakımsız durumda .... Devamını Oku

Kahve; yolculuğunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş, yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlaşıp oraya has bir kültür oluşturmuş, zamana meydan okuyan yegâne içecektir. Geleneksel Türk kahvesinin kız isteme törenlerinde, komşu sohbetlerinde, formu çok değişmiş olsa da kahvehanelerde ve sıradan kafelerdeki tüketiminin popülerliğini koruyacağına şü .... Devamını Oku

Moda kavramının dönüp dolaşan bir tekrardan ibaret olduğu birçoğumuz tarafından biliniyor. Bu yazıda sizlere salt moda kavramı dışında sanatın da bir modası olup olmadığını anlatmaya çalışacağım. Moda denince akla ilk olarak giyim ile alakalı olan tarafı gelir. Bir kıyafeti alır, henüz kullanmaya doyamadan dolabınızdan çıkarmak zorunda kalırsınız. Tabii kapi .... Devamını Oku