Nisa Suresi, 13. ayet: Bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse onu altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

Tevbe Suresi, 72. ayet: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

Casiye Suresi, 30. ayet: Artık iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; Rabb’leri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan “büyük mutluluk ve kurtuluş” budur.

Tevbe Suresi, 111. ayet: Hiç şüphesiz Allah, müminlerden -karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere- canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu) Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah’tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu hâlde yaptığınız bu alış-verişten dolayı sevinip-müjdeleşiniz. İşte “büyük kurtuluş ve mutluluk” budur.

Ra’d Suresi, 26. ayet: Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı, ahirette (ki sınırsız mutluluk yanında geçici) bir meta’dan başkası değildir.

Mümin Suresi, 9. ayet: Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük “kurtuluş ve mutluluk” budur.

Yasin Suresi, 55. ayet: Gerçek şu ki bugün cennet halkı, “sevinç ve mutluluk dolu” bir meşguliyet içindedirler.

Duhan Suresi, 57. ayet: Senin Rabb’inden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük “mutluluk ve kurtuluş” budur.

Hadid Suresi, 12. ayet: O gün, mümin erkekler ile mümin kadınları, nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. “Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedî kalıcılar (olduğunuz), altından ırmaklar akan cennetlerdir.” İşte “büyük kurtuluş ve mutluluk” budur.

Haşr Suresi, 20. ayet: Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı “umduklarına kavuşup mutluluk içinde olanlardır.”

En’am Suresi, 16. ayet: O gün, kim ondan (azaptan) alıkonursa, elbette, O, onu esirgemiştir. İşte apaçık olan “kurtuluş ve mutluluk” budur.

Yunus Suresi, 64. ayet: Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah’ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük “kurtuluş ve mutluluk” budur.

Nebe’ Suresi, 31. ayet: Gerçek şu ki muttakiler için “bir kurtuluş ve mutluluk” vardır.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.