Bir Zelilleşme Hikayesi ‘Yalnızız’

Peyami Safa, belki de gelmiş geçmiş en kallavi oksimoronu son romanlarından birine isim yaparak Yalnızız der. 1951 tarihli bu roman dili, üslubu, edebî değeri bakımından nerede olursa olsun, bizi başlığından vurmasıyla önemli. Zira Safa, kurguladığı karakterlere yüklediği zavallılığı yalnızlık üzerinden sembolize edişiyle, romanda 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan yozlaşmanın ipuçlarını verir. Bahsi edilecek yozlaşma ilginç şekilde Avrupa üzerinden gelen tesire bağlanmış olsa da dönem Amerika Birleşik Devletleri’nin kültürel hegemonyasının tüm dünyada etkilerinin görülmeye başlandığı bir tarih çizgisine düşer. Romanda geçen bu Avrupai yozlaşma her ne kadar tüm toplumu kıskacına almış olsa da özellikle kadın üzerinden işlenmiş olması bakımından dikkat celp eder.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.