Bireysel Kimlik ve Güzellik Duygusu Açısından Estetik Cerrahi

Estetik ameliyatların günümüz dünyasında yaygınlaştığı, estetik cerrahiye başvurma yaşının neredeyse çocuk yaşlara kadar indiği bilinen bir durumdur. Estetik amaçla insan bedenine cerrahi müdahalede bulunulması etik-estetik ilişkisinde eski tartışmaları farklı bağlamda yeniden canlandırdı. Kimileri sorunu tamamen insanın bireysel özerklik sorunu çerçevesinde görürken diğer bazıları estetik amaçlı cerrahi müdahalenin etik ve normatif sınırlandırmalar içerdiğini savunur. Peki, “Bir insan neden bedenini yeniden şekillendirmek ister?” Bu soru iki temel çerçevede cevaplandırılabilir: Kişisel kimliği yapılandırma isteği ve güzel olma duygusu.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.