Bizim Büyük Yalnızlığımız

Dijital medyanın insanı yalnızlık duygusuna ittiği bir gerçek iken öte yandan da insanın aklını bir yandan sürekli oyaladığı, sürekli bir köşesinde durduğu için kişinin kendisi ile kalmasını, meseleleri derinlemesine düşünmesini engelliyor. Yeni bir şeyler söylemek ve ortaya çıkarmak için sosyal medyanın ve içindekilerin bize yanlış bir algı olarak sunduğu kişiyi yıpratan yalnızlık duygusundan “değerli yalnızlık”a yani dikkatimizi dağıtan, bizi düşünmekten alıkoyan şeylerin fişini çekip, kenara çekilip derinleşmek gerekiyor. Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime’de, “Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan başkası değildir.” buyurduğu gibi çağın getirdiği oyalanma araçları ile ne daha fazla kendimizi kaybedelim, ne dünyaya asıl geliş amacımızı unutalım.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.