Boşanma Özelinde Hukuk ve Kadın

Sevgi, şefkat, merhamet, saygı ve karşılıklı hoşgörü temelleri üzerine oturtulması gereken aile ve evlilikler; gerek değerler, alışkanlıklar, karakter özellikleri, inanç gibi içsel faktörler ve gerekse sosyo ekonomik ve sosyo kültürel yapı, aile, çevre gibi dışsal faktörlerin etkisiyle sonlanabilmektedir. Hukuk, hem evliliğin kurulmasında hem de sonlandırılmasında, tarafları ve haklarını gözetici bir mekanizma olarak var olmakta ve boşanma sürecini objektif kurallarla çerçevelemektedir. Hukuk, örf-âdet, gelenek, din gibi diğer sosyal düzen kurallarından farklı olarak evlilik birliği içerisinde tarafları açık ve kesin bir sonuçla karşılıklı yükümlülük, sorumluluk ve haklar örgüsü içerisine almaktadır. Evliliğin sona erme hâllerinden birisi olarak boşanma da bu çerçevede hukukun titizlikle ele aldığı bir alan olmaktadır.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.