Cleopatra’nın Gücü: Saç Modeli mi Savaş Stratejileri mi?

1 4 yaşında bir genç kız olduğunuzu hayal edin... Antik Mısır’dasınız ve sınırlı da olsa devlet yönetiminde söz sahibisiniz. Etrafınızda akrabalarınız taht kavgası içinde. 18 yaşınıza geliyorsunuz ve babanız ölü- yor. Vasiyeti üzerine 10 yaşındaki erkek kardeşinizle tahta çıkıyorsunuz. Artık bir kraliçesiniz. Herkes önünüzde saygıyla eğiliyor. Mısır sizin... Açlık, nehir taşkınları, ekonomik problemler gibi büyük sorunların üstesinden geliyorsunuz. Ataerkil bir toplumda erkek kardeşinizle birlikte yönetimde olmanıza rağmen, asıl güç sizde. İnsanlar sizi hükümdarları olarak görüyor. Artık siz Cleopatra’sınız. Roma sürekli ensenizde, büyük bir savaş tehdidi var. Ülkeniz yerle bir olabilir fakat yıllarca zekânız ve diplomatik stratejilerinizle Mısır Kraliçesi olarak topraklarınızı korumayı başarıyorsunuz. Sonra bir gün, 30’larınızın sonunda şüpheli bir şekilde ölüyorsunuz ve ülkeniz saldırılara daha fazla dayanamayıp Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti hâline geliyor. Mısır’ın En Son Firavun’u Trajik ve zamansız ölümünüzün üzerinden asırlar geçiyor, fakat siz hâlâ Cleopatra olarak kalıyorsunuz. Mısır’ın en son Firavun’u... Kulağa harika geliyor, de- ğil mi? “Ne büyük güce sahipmiş ama!” diyorsunuz. Bu genç Kraliçe’nin başarıları göz önünde bulundurulunca ününü haklı da buluyorsunuz. Fakat ortada bir sorun var: binlerce yıl sonra bizler bu kadını nasıl biliyoruz? Nasıl oldu da bugüne kadar Cleopatra imajı canlı kalabildi? Roma İmparatorluğu karşısındaki duruşuyla mı? Gönlümüzden geçen; “çok başarılı ve etkili bir liderdi” diyebilmek. Peki diyebiliyor muyuz? Hayır. 2017 yılında birisi “Cleopatra kimdir?” diye sorsa aklınıza ilk olarak savaş stratejileri mi gelir, yoksa kozmetik dünyasının hükümranlığını henüz kuramadı ğı o yıllarda, nasıl bitki özlerinden kendisine makyaj malzemesi yaptığı mı? 1990’larda herkes “Cleopatra saçı” yaptırmadı mı? Küt siyah saçlar hani... Büyük medya organizasyonları, filmler, diziler Cleopatra imajını hep güzelliği ile erkekleri kontrol eden kurnaz kadın olarak çizmedi mi?


… Devamını Dergiden Okuyunuz.