Dilin Kemiği Yok, Modası Var!

Neden “yazıcı” yerine “printer” veya “kayıt dışı” yerine “offtherecord” deriz? Kullandığımız kelimeler neye “refere eder”? “Yapabilitemizi” mi gösteririz çevremize? Daha “cool” mu hissederiz yoksa?... May be. But I belief among other things it is trend that shapes our world choices. Because “dilin kemiği yoktur ama modası vardır!”

Üstelik “insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma”1 olarak tanımlanan dilin modanın elinde girdiği bu biçim, belki yeni, ama modanın elinde malzeme oluşu epeyce eskidir. Fransız düşünür sosyolog Jean Baudrillard’ın,“Hem akla gelebilecek en yapay oyun hem de en derinlere kadar inebilen bir toplumsal biçim” olarak tanımladığı moda, 19. asırdan itibaren “hepimizin yakasına yapışmış gibi”2 varlığını her geçen gün biraz daha güçlendirerek devam ettirirken dili de etkilemiş; bireyin “düşündüklerini ve duyduklarını” anlatırken yaptığı tercihler, kimliğini ifade eden “alamod göstergeler” sırasına girmiştir… Öyle ki erken Cumhuriyet yıllarında neşredilen romanlara yansıyan dil modaları, çeşitliliği ve yoğunluğu ile bugünün okurunu şaşırtabilir; ancak kaynakları ve beslendikleri, modanın yöntem ve söylemlerine aşina olanlara hiç yabancı gelmeyecektir.’’


… Devamını Dergiden Okuyunuz.