Gelecek Güzel Gelecek mi?

Neden olduğunu insanlık henüz çözemese de kabul edilen büyük gerçek şu ki; insanlar ve evrendeki tüm canlı, cansız varlıklar durmaksızın değişiyor, değişmek istiyor, istemese dahi değişmek zorunda kalıyor. Heves, çılgın akım, trend ve modanın asıl nedeni işte bu değişim dürtüsü. Değişime ayak uydurma ya da değişimi başlatan olma çabası. Onun için hiçbir trendin ya da modanın kalıcı olması, değişime direnmesi mümkün değil.

Trend ve moda oldukça sık kullandığımız iki kavram. Hemen her konuda “şimdilerde şu moda, bu trend vb.” diye tamamlayıcı ifade olarak anılan ve çoğunlukla da birbiri ile karıştırılan bu iki sözcük, birbiri ile ilintili olsalar da aslında farklı durumları anlatıyorlar. Trend, etimolojik olarak 1590’lardan itibaren İngilizcede “trenden, trendan” olarak yuvarlanmak, bir yöne doğru akmak, eğilip, bükülmek gibi ifadeleri anlatmak için kullanılmış. Almancada trendijan, trent olarak değişim göstermiş; yaygın biçimde genel akım, yöneliş, tandans (tendency) manasındaki “trend” olarak yerleşmesi 1863’leri bulmuş. Moda (Fashion) kelimesinin kökeni ise Latince facio’dan geliyor. Erken zamanlarda “fazon, façon” olarak da kullanılan sözcük, İngilizceye de fashion olarak geçmiş. Daha çok “yapmak, şekil vermek” anlamında kullanılmış. Fransızcaya moda (mode) olarak yerleşen terim, “güncel olan usul, yöntem veya davranış biçimi” ifadelerini anlatmak için yaygınlaşırken zaman içinde “bir toplumda, kitlesel olarak uygun görülen, kabul gören ortak zevkler, geçici yaşama, hissetme biçimleri” olarak tanımlanmış.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.