Gücün Öznesi Kadın Olunca

Tarihte bazı insanlar vardır; içinde bulunduğu dönemin adaletsizliğine karşı alternatif bir dünya kurmak için çabalamış ve adını yüzlerce yıl unutturmamış. Bir de bütün çevresinin, ait olduğu toplumun, dönemin dünyasının erkek egemen kurallarına rağmen kadın kimliğiyle, kadın olmanın tüm zorluklarını aşarak dünyayı değiştirmeye çalışan kadınlar. Öznenin erkek olduğu düzende, siyasette, kendi varlığını kabul ettirmeden öte insanlığa özgürlüğü, eşitliği, iyiliği hâkim kılmaya çalışan kadınlar. Tarihte bir- çok ülkede, erkeği dinlendiren, teselli eden, sakinleştiren, huzursuzluğunu gideren, şemaline erkeğin karar verdiği bir varlık olarak görülen kadınlar… Tarihin akışında en önemli köşe taşlarından olan bu kadınlar geçmişten günü- müze birçok filme, romana konu edilmiştir. Bu sayımızda, dünyayı değiştirmeye olmasa da dünyaya bakışımızı değiştirmede büyük rolü olan sinemada tarihe yön veren kadınlara bakıyoruz. Çünkü sinemanın varoluş amaçlarından biri de gerçeği yani dünyayı yeniden göstermektir.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.