İş Yerleri Çocuklu Kadını Yük Görüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘‘Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’’ ülkemizde çok önemli bir eksikliği gidermek maksadıyla 2009 yılında kuruldu. Kurulduğu yıldan bu yana toplumumuzun, özellikle kadınlarımızın sorunlarını derinlemesine inceledi ve çözümler üretti. Bu konudaki çalışmalarımızın en önemlilerinden bir tanesi de 24. Dönemde çalışmalarını bitirdiğimiz ‘‘Her Alanda Kadın İstihdamının Artırılması’’ konulu komisyon raporumuzdur. Ülkemizde var olan kadınlara ilişkin sorunların temelini, aslında kadınlarımızın ekonomiye tam olarak dahil olmaması yatıyor. Bu durumdan hareketle sürekli olarak bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak çalışmalar yürüttük. Bunların en önemlisi ve en son yapılan çalışmamız ise alanında ilk olan ve ilk defa bu denli geniş şekilde yapılan, özel sektörün kadın istihdamı ve kadın girişimciliği konusundaki durumu ve kadın erkek fırsat eşitliğine ne kadar duyarlı olduğunu ölçen, TÜİK ile ortaklaşa yaptığımız anket çalışmamızdır. Türkiye’nin en büyük ilk bin işletmesi ve KOBİ sınıflandırmasındaki en büyük ilk bin firmasına an - ket formları göndererek istatistiksel bir çalışma yaptık. Bu çalışmayla firmaların istihdam yapıları ve kadın istihdamına yönelik strateji, politika ve uygulamaları belirlenmiş, bu konudaki öne çıkan kadın ve aile dostu şirketlere ödül verilmiştir. İlk defa özel sektörün fotoğrafını çekmesi anlamında çok önemliydi. Bu vasıtayla bir çok şirket kadın istihdamı ve girişimciliği konusunda kendi kendini sorguladı ve bir çok şirket bu konudaki başarısını veya başarısızlığını görmüş oldu dolayısıyla KEFEK bu anlamda şirketlere bu konuda çalışmanın ne kadar önemli olduğu nu hatırlatmış oldu. Çalışma çerçevesinde elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’de kadın girişimciliğini destekleme konusunda özellikle destek mekanizmaları tüm boyutları ile ele alınarak bütüncül bir modelde tasarlanması gerektiği görülüyor. Böylelikle kadın girişimciliğinin sekiz açıdan ele alınması gerektiği sonucuna ulaştık.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.