İslam Hukukunda Bedene Estetik Müdahale

Geçmişten günümüze estetik görünüm, hemen tüm insanların özellikle de kadınların önem verdiği bir unsur olmuşsa da tıp teknolojilerinin gelişmesi sayesinde, bugün bedene yapılabilecek estetik müdahalelerin sınırları tahayyül edilemeyecek bir hız ve şekilde genişlemiştir. Ancak plastik cerrahideki ilerlemeler ile açıklanamayacak olan modern dünyadaki estetik müdahale temayülü, sadece seküler çevrelerce değil artık İslâm dünyasında da oldukça popüler hâle gelmiş ve bu eylemlere dinî dayanak olan fetvalar dahi yayımlanmıştır. Dünyada en çok estetik ameliyatın gerçekleştirildiği ülkenin İran İslâm Cumhuriyeti oluşu ve Âyetullahların fetvalarının bu süreci kolaylaştırdığı yadsınamaz bir hakikattir. Peki, İslâm hukuku bedene yönelik bu tür estetik müdahalelere nasıl yaklaşmaktadır? Gerçekten İslâmî açıdan bakıldığında, hiçbir tıbbi gerekçe bulunmamasına rağmen daha güzel bir görünüm elde etmek için kişi, bedeni üzerinde dilediği gibi estetik amaçlı tasarruflarda bulunabilir mi?


… Devamını Dergiden Okuyunuz.