İz Bırakan Müslüman Kadınlar

İz Bırakan Müslüman Kadınlar” ifadesi, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı’nın (İGETEV) 3 yıldan beri yürüttüğü bir eğitim programının başlığı. Adlarını tarihe yazdırmış Müslüman kadınlar, neden bir eğitim programına konu oldu? Program, modern medeniyete, Rönesans öncesi medeniyetlerini, özellikle İslam medeniyetinin katkısının araştırılması ve halka tanıtılması amacıyla 1999 yılında, bir grup hakikat perver tarihçi vb. bilim insanı ve düşünür tarafından kurulan Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı’nın (FSTC) yakın zamanlarda yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına dayanılarak hazırlanmış. Neredeyse dünyanın her yerinde okulların müfredatı temel olarak sadece Avrupalı bilim insanlarının keşif ve icatlarına yer veriyor. Çin, Hint, Müslüman medeniyetleri ve benzerlerinin yapmış oldukları katkılar görmezden geliniyor.Antik Yunan uygarlığı ile Avrupa rönesansı arasında yaklaşık bin yıllık bir dönem vardır. Bu dönem, Orta Çağ ve bazen de Karanlık Çağ diye anılır. Oysa bu zaman diliminde Müslümanlar, bilimde, teknolojide, tıpta ve yönetimde, pek çok icat ve uygulama ile bugün gelinen seviyenin temelini atmışlardır. Maalesef bu bellek kaybı, Avrupalılar arasında patolojik seviyede bir üstünlük duygusu yaratırken Batı dışı toplumların genç üyelerinde ise yenilmişlik, yetersizlik ve aşağılık duygusuna yol açıyor.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.