Sadelik ve Eşitlik Estetiğinden Moda ve Gösteriş Estetiğine

İbni Haldun’un da dediği gibi, yenilgi, taklit ve giyim arasında doğrudan bir bağ var ise, yenilenler her daim kendilerini kazananlara benzetmeye çalışıyor ve giyimde, nakil araçlarında, silahta, “bunların yapılış ve kullanış şekillerinde, daha doğrusu tüm hâllerinde onun gibi olmaya” gayret ediyorlarsa, bugünkü moda örüntülerinin de İslam dünyasının kadim yenilgilerine taklitle çare bulma çabasının bir ürünü olduğunu söyleyebiliriz. “Geçmişle bağların kopması, bugüne odaklanma” modanın her alanda yaygınlaşmasına neden olmuştur. Geleneğe, klasiğe, eşitlikçi duruşa, sosyal adalete dair daha büyük bir sözün ışığında değerlendirilmesi gereken meselelerdir bunlar.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.