Şarkı Olsan Bari…

Dilimizi, rap, hip hop denilen vurgusuz, sanatsız laf ebelikleriyle değil, edebiyatımızı şiirlerdeki derinliği kavratarak öğrettiğimizde koruyabiliriz. Yoksa ancak hiç anlamadan dersi geçip sonrasında “Failatün failatün filan vardı, neydi ya onlar?” diye mucize şiirler meydana getirilen aruz vezniyle dalga geçen bir gençliğimiz olmaya devam eder. Sevdiğine “Seni gönlüme yazdım, canımda canansın sen” diye hitap eden şarkılar yerine, “kıl oldum abi”lerden zevk almasına hükmedilen, sanatsız kaldığı gibi, bu sözleri duya duya, sevdiğine saygısızlığı da öğrenen insanlarımız olur.

Dünyadaki bütün gerçek müziklerin temelinde dinî musiki yatar, Batı müziği de kiliseden neş’et etmiştir. Biz bundan genellikle utanırız, ama Batı asla inkâr etmez ve en önemli bestecilerinin kilise müzisyeni olduğunu iftiharla söyler. Ülkemizin üniversitelerinde yetiştirilen müzik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu ise, maalesef zamanında kendi müziğini çağdışı gören, gösteren, gericilik olarak nitelendiren otoriteler tarafından aşılandıklarından, bırakın Türk din musikisini, kendi öz müziğinin tamamına karşıdır. Gerçi sadece müzik öğretmenleri de değil bir zaman konservatuar öğrencisiyken staj döneminde ilkokul çocuklarına; Karacaoğlan’ın “İncecikten bir kar yağar” diye başlayan dizeleriyle büyük bestekâr, din adamı, ses sanatçısı Sadeddin Kaynak’ın segâh makamındaki türküsünü öğretmeye kalktığımızda, okul müdürü sınıfı basmış, çocukların gözündeki parıltıya, aldıkları zevke, kendi kültürlerine ne kadar aç olduklarına bakmaksızın, “Burda böyle ilahi gibi şeyler öğretemezsiniz!” demişti. Hâlbuki aynı müdür, çok büyük ihtimalle, yine Sadeddin Kaynak’ın “Çile Bülbülüm” şarkısında az “Allah!” diye bağırmamıştır…

Yunus Emre Hazretleri’nin insana kendisini, dolayısıyla Hakk’ı tanıtmayan bilginin boş bir emek olacağını ifade ettiği şu dizeler, bütün anlatmak istediklerimizin bir özeti niteliğindedir;

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır,

Okumanın manası kişi Hakk’ı bilmektir

Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.