Tarihin Tozları Arasından Bilim Kadını Aramak

İslam âleminde, aklınıza gelen kadın âlimler kimlerdir diye başlasam yazıya, kaç kadın ismi gelir acaba ilk anda. Belki de bulmaya zorlanırsınız. Biraz düşünmek gerekir. Hindistan asıllı, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi, profesör Dr. Muhammed Akram Nadwi, İslam âleminin durumunu kendine dert etmiş ve tarihteki kadın âlimleri araştırmış. Tam 40 ciltlik bir eser çı- karmış ortaya. “Neden Müslüman erkekler kadınlarına çok kötü davranıyorlar?” gibi sorular, onu tarihin sayfalarına götürmüş ve gerçeği bilimsel bir şekilde yansıtmaya çalışmış. Üzerinde on beş yıl boyunca çalıştığı araştırması, Peygamber Efendimiz zamanından itibaren, kadınların, özellikle bilim alanında çok aktif olduğunu tespit etmesine vesile olmuş ve İslam âlemine damga vuran on bin kadın âlim tespit etmiş. Kendisi çalışmaya başlarken, özellikle hadis âlimleri üzerine odaklanmış ve hadis aktarıcıları zincirinde kadınları araştırmış. Sadece yirmi, yirmi beş kadın bulacağını zannediyormuş ilk başladığında. Unutulmaya Terk Edilen Kadınlar Faslı sosyolog Fatima Mernissi, bütün İslam âlemindeki kütüphaneleri gezdiğini, kadınların birçok eserine rastladığı- nı, ama hepsinin toz altında olduğunu belirtmektedir. Fatima Mernissi bu dertlenmişlik ile İslam’ın Unutulan Kadın Sultan”ları kitabını yazıp, tarihte, kendi adına hutbe okutup, para bastıran 18 kadın sultan olduğunu tespit ederken, Muhammed Akram da, unutulan kadın âlimleri bulup çıkarmış ortaya. Aslında aynı durum Batılı kadınlar için de geçerli. Onlar da tarihin sayfalarında tozlar arasında bırakılmışlardır. Kadınların bilim alanındaki varlığı, ancak son yirmi yıl içinde araştırılmaya ve üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Araştırmalarda genelde kadın ve bilim, toplumsal cinsiyet ve bilim gibi konular ön plana çıkarken “Bu alanda yapılan çalışmalarda; kadınların bilim alanındaki varlığı yeni mi, yoksa tarihte de bilim kadınları var mıydı? Hangi bölgelerde daha çok kadın bilim alanında yer almıştır ve en önemlisi, kadınların bilim alanına katılımı nasıl artırılabilir?” gibi sorular dikkat çekiyor.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.