Toplumsalın Penceresinden Estetik Ameliyatların Tarihçesi

İnsanlık tarihi boyunca görsellik, güzellik, estetik gibi olgular hep önemsenmiştir. Görselin odağındaki bedenin tarihi ise bir dönem bedenden eksilterek çirkinleştirmeyi bir ceza yöntemi olarak keşfetmişse de çoğu zaman çeşitli süslerle bezeyerek, bedensel noksanlıkları düzelterek ya da estetikle güzelleştirerek bedeni yüceltmenin yolu olmuştur. Ancak insanın bedenini güzel kılma arzusunu karşılamada çığır açan gelişim şüphesiz estetik cerrahidir. Bedeni Güzelleştirmek: Estetik Ameliyatın Kültürel Tarihi adlı kitabında Sander Gilman (1999), “Estetik ameliyat nedir?” sorusuna, “görünür olanlarla yargılamak” kavramı üzerinden “görünüşü özgür kılan” estetik cerrahi ile “özgürleştiren” estetik cerrahlara artan talebe istinaden “biz görmenin ve görünmenin talebine cevap veririz” özet cümlesiyle açıklık getirmektedir. Kitabın sonunda ise Gilman estetik cerrahinin bireyi, kendi hayatını “dışarıdakine” rağmen kontrol edilebilir kıldığı, kendisine “tercih hakkı” üzerinden özerklik atfettiği ve toplum içinde görüntüsüyle “geçer” almasını sağladığı için modern bireye hitap ettiğine dikkat çekmektedir.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.