Var Olma Çabası ‘Güç’tür

Güç”, bir kavram olarak başarılması zor olan, büyük çabalar isteyen şey anlamına gelir. Ve bir kişinin diğerlerinin muhalefetine rağmen, kendi arzusunu gerçekleştirme kapasitesi olarak tanımlanır. Bunları başaran kişiye de “güçlü insan” denir. Güç, psikolojik bir olgudur. Sanıldığı gibi maddi olsaydı servet sahibi olanlar onu kaybetmek korkusu yaşamaz ya da maddi her güce sahip olduğu hâlde intiharı seçenler olmazdı. Gücü, insanlar psikolojik olarak bir önderlik, koruma ve güvenlik hissi için isterler. Sevmek duygusundan sonra gelen güçlü olmak duygusu, kişinin kendindeki ruhsal gücüne ulaşması, var oluşunun temelidir. Tarihin tozlu raflarına şöyle bir göz atıldığında bugünün tersine daha erkek egemen bir dünyada büyük çabalar gösteren, hangi psikolojik alt dinamiklerle yapabildikleri kesin olarak bilinmese de emsallerine kıyasla özgün cesaret sergilemiş kadınlar vardır. Bu kadınlar ya zorunlu şartlar sonucu, ya kişiliklerindeki mücadele azmi, kararlı yapıları, ya inançları ya da doğru yerde doğru hareketi yapabilmeleri sonucu güçlü kadınlar olarak tarihe geçmişlerdir.


… Devamını Dergiden Okuyunuz.