Yalnızlıktan Utanmak ve Sosyallik İmajı Üzerine

Modernizm, insanlar üzerinde sosyal görünmek üzerine baskı kuran mekanizmalarla çalışıyor. Yalnızlık antropolojisine göre yalnızlığın tanımı şöyle yapılıyor: Belli ilişkilerin rahatsız edici ve kabul edilemez derecedeki yokluğunun birey tarafından deneyimlendiği durum. Yalnızlık salt negatif bir olgu olarak kabul ediliyor. Modern zamanlarda yalnızlık utanılması gereken bir kişisel durum olarak önümüze konuluyor. Yalnız olduğumuz zamanlar da sır gibi saklanması, üzeri örtülmesi gereken zamanlarmış gibi. Böylece modern birey bu zamanları sürekli inkâr ediyor. Ben bu yazıda yalnızlığa pozitif bir anlam da yüklemenin imkânları üzerine tartışacağım. Sosyallik Modern Gürültü Kapitalizmin bize söylediği; koş yoksa düşersin. Sürekli üretmek, sürekli aktif olmak, sürekli eğlenmek… Bunların hepsi kapitalizmin değerlerine göre birer övgü malzemesi olarak işlev görüyor. Bazen durup üretmemek, sosyalleşmeyip yalnız kalmak patolojik kabul ediliyor. Yalnızlıktan ve boşluktan utanç duymak bize öğretiliyor.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.