Yaşlılık ve Kimsesizlik

Doğumla başlayan dünya hayatı çeşitli evrelerden geçerek ilerlemektedir. Bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, ortayaş ve yaşlılık yaşam boyunca geçirilen evrelerdir. Her bir evrede belli gelişim görevleri yerine getirilir. Psiko-sosyal, davranışsal ve kültürel özellikler taşıyan bu evreler sırayla değişir. En son evre olan yaşlılık evresinin süresinin ne kadar olduğu belli değildir. Bilim dünyası 60 veya 65 yaşı yaşlılığın başlangıcı olarak belirlese de ne zaman sona ereceği pek bilinmez. Moden toplum hayatı insanların daha uzun yaşamaları için elverişli refah düzenlemeleri ile geçmişe göre ortalama yaşam süresinin uzamasına yol açmıştır. Toplumda farklı yaş kategorileri arasında oranı giderek artan yaşlıların görünürlükleri ve etkileri de artmaktadır. Toplumlar yaşlı nüfus grubunun farkına varmak zorunda kalmıştır. Bir başka ifadeyle yaşlılar toplumda giderek katkıları ve sorunlarıyla daha fazla görünür hâle gelmektedir.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.