Zaman Ötesi First Ladyler

First Ladylerle ilgili internette bir tarama yaptığınızda karşınıza çıkan şey, genellikle fotoğraflar oluyor. First Ladyler bu fotoğraflarda çoğunlukla kudretli eşlerinin yanında durarak, zarif giysiler içinde gülümsüyorlar. Biraz daha arama yaptığınızda, bitirdikleri okulları, katıldıkları ya da düzenledikleri sosyal projeleri ve giyim stilleri hakkında yapılan yorumları öğrenebiliyorsunuz. Fotoğrafların altında yer alan kısa yazılardan ise, bu kadınlardan bazısının yardımseverliğiyle, birkaçının çalışkanlığıyla, kimisinin de mütevazılığıyla öne çıktığı bilgisini ediniyorsunuz. Hemen her fotoğraftaki ortak payda ise, gülümsemek. Gülümsemek bir metafor elbette, sözünü ettiğim; hemen tüm First Ladylerin yapması gereken şeyler: Güzel ve zarif, yardımsever, iyilik perisi olmak; eşinin yanında durmak, niteli- ğini vurgulamak, mesajını desteklemek. First Ladylerin rolleri de, tıpkı diğer kadınlık rolleri gibidir, toplumsal normlar gözetilerek kültürel olarak inşa edilir. Fark, First Ladylerin rollerinin di- ğer kadınlık rollerine oranla çok daha kamusal olmasıdır. Küresel bir durumdur bu kamusallık, First Ladyleri sadece kocalarının başında bulunduğu ülkelerin halkları değil tüm dünya takip eder. Bu yüzden onların kalıplaşmış/kurumsallaşmış rollerine uygun F davranması beklenir. Bu rolün iki temel işlevi vardır. Birincisi, siyasal iktidar sahibi olan erkeğin, ailede de iktidar sahibi olduğu imajını tamamlamak. Bu, bir siyasetçi için rızası alınmak istenen, reyine talip olunan topluma çelişkili mesaj verilmemesi içindir. Düşünün, ailesine ya da eşine bile sözü geçmediği düşünülen bir başkan adayı, devlet yönetimi için toplumdan onay alabilir mi? Bu yüzden First Ladylerin, hele de medya önündeyken, ailede erkeğin destekçisi olduğu görüntüsünü vermesi gerekir. Rolün ikinci işlevi ise, iktidarı; yani işin doğası gereği otoriteyi, cezalandırıcı olabilmeyi ve meşru şiddeti de temsil eden Başkan’ın, Kral’ın, Emir’in, Başbakan’ın ya da Şah’ın bulunduğu konumda ontolojik olarak eksik olduğu düşünülen “iyilik, güzellik, zariflik, sevecenlik, munislik, bağışlayıcılık” gibi yönlerini, eş kadınların tamamlama işlevidir. Bir nevi iktidarın zarif yüzü- nü temsil etme…


… Devamını Dergiden Okuyunuz.