Sosyal Hayatta Kadına Dair

Sosyal Hayatta Kadına Dair

Sosyal hayat ve siyasal alanda kadının değişen, dönüşen rolü üzerine konuşup/yazarken dikkate alınması gereken şu üç soru ile konuya başlamak, bize konunun anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. 

- İçinde bulunduğumuz çağın sosyo-kültürel değişimi ve buna bağlı yaygınlaşan insan hakları söylemi karşısında kadının temsildeki oranı niye arzu edilen düzeyde değildir?

- Kadınlar, siyasette aktif rol almaları konusunda erkekler kadar motivasyona sahipler midir?

- Yeteri kadar rol modeli olmayan kadınlarımızın, siyasete katılımı erkeklerin onayı olmadan mümkün müdür?

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmiş olması ne yazık ki; onların bu hakkı ve ödevi arzu edildiği şekilde kullanabiliyor olduğu anlamına gelmiyor.

Çünkü kadınların demokratikleşen siyasette aktif rol alma isteği, yetiştiği toplumun kültürel kodlarının kadına yüklediği hak ve sorumluluklardan bağımsız değildir.

Diğer yandan hayata daha önce başlayan erkeklerin sosyal katmanlarda aktif olarak yer tutması, kadınların işini daha da zorlaştırmaktadır. Bu durum, kadınlar açısından rol model yokluğunu da beraberinde getirmektedir. 

Sonuçta kadın; bürokraside, sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde, iş dünyasında, partilerin hiyerarşik düzenlerinde, (il ve ilçe başkanlıkları) sanat ve kültür alanında yer alabildiği oranda siyaset yolculuğunda hız alacaktır.