Büşra Tosun Durmuş

Büşra Tosun Durmuş

Mutluluk şöyle dursun, kemikleşmiş, arızî bir mutsuzluk kuşattı nesilleri. Teknoloji adlı büyük nimet, mutluluk ve refah vaatçisi devrim, acemi ruhların ellerinde tehlikeli bir oyuncağa dönüştüğünde, telafisi zor bir kerteye geli .... Devamını Oku

Peyami Safa, belki de gelmiş geçmiş en kallavi oksimoronu son romanlarından birine isim yaparak Yalnızız der. 1951 tarihli bu roman dili, üslubu, edebî değeri bakımından nerede olursa olsun, bizi başlığından vurmasıyla önemli. Zira Sa .... Devamını Oku

Moda kavramı çarçabuk özetlenmek istense değişimin adı olur. Bu değişimin kime ve neye göre olduğu bahsine bağlı olarak da moda aslında bir aidiyettir, üstünleşme, aynileşme, zaman zaman da farklılaşma veya ayrıksılaşma. Bir rüzgârdır, desek yeridir aslında, peşinde savrula savrula sürüklenen insan yığınlarıyla. Dünya tarihine bakıldığında başı sonu olma .... Devamını Oku

Bugünün “güzellik” normu kim ne derse desin, her ne kadar bu tekrardan sıkılmış olsak da Batılılaşmış bir dünyanın eseri. Fakat bu eser dahi bugüne gelinceye kadar bin bir türlü şekle girmiş, dinin kavramsallaştırmaları ile çatışmış, yönlenmiş, dönüşmüş. Ama nihayetinde kapitalist dünyanın yeni düzeneğinin çarklarını döndürecek bir yeniden üretim .... Devamını Oku

İki kapak arasında sı- kışmaktan berî olan tarih, hakikatlerin en mü- him taşıyıcısı. Siyasal erk, devlet ideolojileri, cinsiyet taassubu, tahrif olmuş din öğretileri, sorgulanmazlıkları ve tabularıyla tarih denen yapıyı şeki .... Devamını Oku