NEVİN MERİÇ

NEVİN MERİÇ

Moda, tasavvufun araçlarının, her zeminde uygun ve esnek özelliğinden de yararlanarak, kültürel ve konjönktürel eğilimleri de gözeterek kullanım alanına dâhil etmesiyle, tasavvufa dair anlam ve önemin tamamen kaybolmasına yol açıyor. Bir vav’dan veya sema’daki tasavvuf motiflerinden yola çıkarak, insanlığın hayrına olmasa da bireysel arayışlara imkân bulunabilir m .... Devamını Oku

Bu yazı da Ayşe Hümeyra Ökten’i, dönemsel okuma ve duruşlardan çok kendini inşa etme boyutları ve konjonktür bağlamında dindar kadın hareketine katkı- sı açısından ele alıyorum. Bir sarmalın katları gibi en genel çizgiden .... Devamını Oku